Działając zgodnie z prawem, pragniemy Cię poinformować iż:

Administratorem danych osobowych jest Daniela Choryłek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Krawiecka O&D Daniela Choryłek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9490523312 , nr REGON 241636062, ul. Świętego Ojca Pio 60, 42-244 Siedlec

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: lalusukienki@gmail.com

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie np. usługa newsletter

Realizacja Twoich zamówień

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

podmiot realizujący dostawę towarów

dostawca płatności

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

hostingodawca

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

biuro księgowe

podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

podmiot zapewniający usługi marketingowe

portale społecznościowe

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne